Pocetna strana
17.12.2014
Ekonomija za menadžere

Završni ispit iz predmeta Ekonomija za menadžere biće održan 26.12. u 17:00h u sali 202. Studenti koji su putem kolokvijuma ostvarili ocjenu E, D ili C istu mogu upisati, a oni koji su ostvarili ocjenu B ili A moraju polagati ispit kako bi ocjenu potvrdili ili popravili. 


15.12.2014
VAŽNO OBAVJEŠTENJE

Obavještenje o stavljanju magistarskog rada kandidatkinje Bojane Kadić na javni uvid.


Pridruženi fajl:Obavjestenje
13.12.2014
Ekonomija za menadzere-vazno obavjestenje

Rezultati II elektronskog testa iz Ekonomije za menadzere


Pridruženi fajl:Rezultati
12.12.2014
Ekonomija za menadžere

II elektronski test iz predmeta Ekonomija za menadžere bice odrzan 13.12. (subota) u sali Horizont u prizemlju, prema sljedećem rasporedu:

- Studenti sa brojem indeksa od 1/14 do 30/14 u 12:00

- Studenti sa brojem indeksa od 31/14 do 61/14 u 12:20

- Studenti sa brojem indeksa od 62/14 do 92/14 u 12:40

 

- Studenti sa brojem indeksa od 93/14 do 143/11 u 13:00


11.12.2014
MENADŽMENT PROMJENAMA

PREDAVANJA PREDVIĐENA ZA 12.12. SE ODLAŽU ZA 15.12 SA POČETKOM U 18,30 SATI U SALI 001.


09.12.2014
VAŽNO OBAVJEŠTENJE

Izvještaj sa Vijeća fakulteta održanog 08.12.2014.godine.


Pridruženi fajl:Izvjestaj
08.12.2014
SPECIJALISTIČKE STUDIJE

I kolokvijum iz predmeta Menadžment promjenama će se održati 23.12.2014.godine u sali 001 prema sljedecem rasporedu:

18,00-parni indeksi;

19,30-neparni indeksi.


02.12.2014
SPECIJALISTIČKE STUDIJE-VAŽNO OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI SPECIJALISTIČKIH STUDIJA DA JE KAO KRAJNJI ROK ZA UPLATU ŠKOLARINE U ZIMSKOM SEMESTRU STUDIJSKE 2014/15.GODINE, ODREĐEN 10.12.2014.GODINE. STUDENTI KOJI NE ISPOŠTUJU ZADATI ROK BIĆE BRISANI SA SPISKOVA STUDENATA I NEĆE MOĆI PRISTUPITI POLAGANJU ISPITA POSLIJE GORE NAVEDENOG ROKA.


29.11.2014
SPECIJALISTICKE STUDIJE

Ekonomija za menadzere-rezultati I testa.


Pridruženi fajl:Rezultati
28.11.2014
SPECIJALISTIČKE STUDIJE

I elektronski test iz predmeta Ekonomija za menadžere bice odrzan 29.11. (subota) u sali Gorica (109) na I spratu prema sljedećem rasporedu:

- Studenti sa brojem indeksa od 1/14 do 40/14 u 12:00

- Studenti sa brojem indeksa od 41/14 do 81/14 u 12:20

- Studenti sa brojem indeksa od 82/14 do 143/11 u 12:40


 
I godina
20.12.2014

Poslovna informatika-rezultati drugog teorijskog kolokvijuma i ukupni rezultati

Opširnije
II godina
21.12.2014

Rezultati ispita iz predmeta Poslovni engleski jezik II za grupu B - neparni indeksi.

Opširnije
III godina
21.12.2014

Završni ispit iz predmeta Menadžment investicija, koji se polaže usmenim će se obaviti u petak, 26. decembra 2014.godine sa početkom u 13h, sala 104 i to sljedećim rasporedom:

1.     studenti generacije 2013 i 2012 u 13h;

 

2.      studenti generacije 2011;2010;2009; 2008; 2007; 2006 i 2004 u 14h.

Opširnije
Opšte
16.12.2014

KORIGOVANI RASPORED POLAGANJA POPRAVNIH KOLOKVIJUMA I POPRAVNIH ZAVRŠNIH ISPITA U JANUARSKOM ISPITNOM ROKU 2015.GODINE. (korekcija se odnosi na predmete Preduzetništvo i Marketing menadžment malog biznisa).

Opširnije
Copyright © Ekonomski fakultet - Podgorica
Production by : Lutrex
DaniloD, OgnjenM