Pocetna strana
...za studente / program studija
Naziv predmeta: STRATEGIJSKI MENADŽMENT
Nastavnik: 
Prof. dr Predrag Ivanović
Saradnik:
mr Vladimir Vulić

Semestar: 
III
Fond časova:
2P+2V (30+30)
Broj kredita po ECTS:
6


Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje upravljačkim procesom koji obezbjedjuje efektivnost i efikasnost preduzeća u dinamičkoj poslovnoj sredini.
 

Literatura:

1.
Prof. dr Predrag Ivanović - "Strategijski menadžment", Ekonomski fakultet Podgorica, Podgorica, 2007.

2.
Materijal sa vježbi

Napomena: Većina raspoloživih fajlova je u .PDF formatu. Za njihovo pregledanje je neophodno imati instaliran Adobe Reader. Aktuelnu verziju mo
žete besplatno preuzeti odavde.

 Datum  Nastavna jedinica  Veličina fajla
13.09.2010. 0 - Informacije o predmetu 14 KB
27.09.2010. 1 - Organizaciona kultura 4.150 KB
04.10.2010. 2 - Organizacione promjene 4.017 KB
11.10.2010. 3 - Liderstvo 3.070 KB
18.10.2010. 4 - Konkurentska prednost 938 KB
01.11.2010. 5 - Konkurentske strategije 2.887 KB
15.11.2010. 6 - Analiza poslovnog okruzenja 1.249 KB
22.11.2010. 7 - Metodologija analize studije slucaja 2.063 KB
29.11.2010. Analiza studije slučaja easyJet 1.250 KB
     
Metod izvođenja nastave:
Predavanja, vježbe i studije slučaja

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva
elektronska testa, grupna analiza studije slučaja, aktivnost na časovima, završni usmeni ispit

 

 
I godina
04.10.2016

Predavanja iz predmeta Matematika za biznis i Ekonomija firme će se 04.10.(utorak) održati po već utvrđenoj satnici u sali 002 umjesto u sali 001 kako je predviđeno rasporedom.

Opširnije
II godina
19.10.2016

Upravljački informacioni sistemi - Vježbe iz predmeta Upravljački informacioni sistemi za studente u Bijelom Polju će u petak 21.10. biti organizovane sa početkom u 10h.

Opširnije
III godina
19.10.2016

Međunarodni marketing - U prilogu se nalazi tabela sa brojem bodova za koliko su na kolokvijumu oslobođeni studenti koji su bili aktivni na časovima predavanja. Ukoliko su studenti oslobođeni 10 ili 15 bodova, to znači da su na kolokvijumu oslobođeni 2, odnosno 3 pitanja. Kolokvijum će biti održan 

Opširnije
Opšte
05.10.2016

Upravljačko računovodstvo-materijal sa predavanja.

Opširnije
Copyrigth © Ekonomski fakultet - Podgorica
Production by : Lutrex
DaniloD, OgnjenM